Dret de família

T’escoltem i et guiem per trobar la millor solució per a la teva família o per aquella situació que et preocupa, sempre tenint en compte l’interès superior si hi ha menors.

Sabem que fer front a un trencament de la parella amb fill/es o sense pot suposar un gran mal de cap que afectarà al teu futur i al de la teva família; a Isabel Ferré Advocada li explicarem tots els passos a seguir per a trobar la solució més eficaç.

Conveni reguladors i Pla de parentabilitat

Amb aquest pla ambdós progenitors estableixen com pensen exercir les responsabilitats parentals i en el qual es detallen els compromisos que assumeixen respecte de la guarda, la cura i l’educació dels fills. El pla de parentalitat s’ha d’incorporar al conveni regulador.

Mesures paternofilials

Quan no hi ha vinculació matrimonial, la decisió respecte a la guarda i custòdia, règim de visites i pensió d’aliments es regulen mitjançant un procediment d’adopció de mesures materno filials.

Modificació de mesures

Amb el pas del temps les circumstàncies personals i econòmiques poden canviar. Amb la modificació de mesures adaptem la situació a la nova realitat.

Custòdia compartida i dret a visites

La custodia compartida és una de les formes de guarda i custodia en la qual els fills i filles conviuen per igual amb els seus progenitors. Així els menors podran estar en companyia del seu pare i la seva mare per períodes alterns quinzenals, mensuals , segons es convingui. La custodia compartida la poden acordar els pares amb la proposta del conveni regulador o la pot adoptar el jutjat quan ho cregui convenient. Hi ha diferents formes de custodia compartida tant pel que fa al domicili on viuran com el temps que estaran amb els seus pares i mares. A Isabel Ferré advocada t’informarem de totes les possibilitats.

Violència masclista

Si creus que pots estar vivint una situació de violència dins o fora de la parella a Isabel Ferré Advocada, t’assessorarem i et donarem la guia de recursos de la que disposes per fer front a aquesta situació.