Informació general

M. Isabel Ferré Roca

Verge de Montserrat, 21 baixos
43870 Amposta

Tel. 652 15 01 91
Fax. 977 89 48 48
isabelferre@advocatstortosa.org

DNI 78580379M

Col·legiada nº 824 al Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa