Reclamacions administratives

Quan sorgeixen desavinences o controvèrsies amb l’Administració Pública és necessari saber quines vies de resolució podem trobar. A Isabel Ferré Advocada t’informarem dels teus drets i gestionarem la teva reclamació davant l’Administració Pública.

Plusvàlua municipal

La plusvàlua és inconstitucional, si has venut la teva propietat amb pèrdues o guanys és possible que estigue mal calculada. Això vol dir que pots reclamar a l’ajuntament si has pagat l’impost de transmissions d’immobles sense que s’hagi produït un augment del valor del terreny i aquesta venda es va fer a partir de l’any 2013.

Recursos de multes

Si cres que l’Administració t’ha imposat una multa que no s’ajusta a la realitat, a Isabel Ferré Advocada l’analitzarem i presentarem les al·legacions adequades.

Reclamacions patrimonials

L’Ajuntament pot atorgar una indemnització per tota lesió que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels seus serveis.

Amb la reclamació patrimonial podreu reclamar per una caiguda a la via pública, per un esborrany que li hagi causat prejudicis al seu vehicle.